Sekcija Radovljica

Predsednik:

Tom Stare

Bavdkova 20

4000 Kranj

GSM: 031 402 914

e-pošta: tom.stare@gmail.com